Coś Osobliwego

Coś Osobliwego

Dokąd zmierza sztuczna inteligencja?

00:48:18
Audycja specjalna z Casperem Klynge wiceprezesem ds. Zarządzania UE w firmie Microsoft, który bada między innymi temat polityki publicznej związanej ze sztuczną inteligencją w sprawach rządowych. Opowiada o tym gdzie znajduje się sztuczna inteligencja obecnie i dokąd zmierza. Jaki wpływ ma na opiekę zdrowotną, zbliżenie ludzi czy rozwiązywanie problemów społecznych a także o dyskusji i etycznym podejściu, które należy wprowadzić, aby ludzie byli w stanie zaufać sztucznej inteligencji. Partnerem audycji jest Microsoft.