Lan Party

Kuba Polkowski o pasji do gry FIFA i co łączy sport z e-sportem

Kuba Polkowski o pasji do gry FIFA i co łączy sport z e-sportem

01:58:40