HISTORIA ZNA TAKIE PRZYPADKI

HISTORIA ZNA TAKIE PRZYPADKI

Przypadek 4: Pasiaki i ubiory stygmatyzujące

00:00:05
Modę powinno rozpatrywać się również, a może przede wszystkim, w kontekście historycznym. Ubranie jako rekwizyt i rzecz symboliczna jest istotnym elementem kultury, ale jednocześnie narzędziem porządkowania i rozgrywki politycznej. Dramatycznym przykładem takiego podejścia do ubioru jest pasiak, ubranie więźniów z obozów koncentracyjnych. Pasiak mógł ratować, mógł też niszczyć człowieka. Był elementem opresji, który nie wziął się znikąd, ale już od średniowiecza stygmatyzował ludzi wykluczonych społecznie. O szerokim kontekście politycznych ubrań rozmawiają Łukasz Mieszkowski i Karolina Sulej, pisarka, antropolożka mody, autorka m.in. "Historii osobistych. O ludziach i rzeczach w czasie wojny".