Coś Osobliwego

Coś Osobliwego

Technology & buddhism // Czy sztuczna inteligencja pozwoli osiągnąć nirwanę?

00:44:35
EN: Matthew D. Milligan, visiting fellow at AIER and Ph.D specialist in epigraphy and material culture from Trinity University joins Aleksandra Przegalinska for an inside look at the intersection of religion and technology & market entrepreneurialism in the sphere of Buddhism and beyond. Podcast is sponsored by Dell Technologies. // PL: Większość ludzi wyobraża sobie buddyjskiego mnicha jako mężczyznę w szafranowej szacie z miską żebraka. Rzeczywistość pokazuje, że mnisi nie zawsze są biedni, a ich zainteresowania obejmują również nowe technologie. Matthew D. Milligan, doktor w dziedzinie epigrafiki i kultury materialnej z Trinity University, zajmujący się badaniem społecznej i ekonomicznej historii religii, opowiedział Aleksandrze Przegalińskiej, co łączy buddyzm ze sztuczną inteligencją. Partnerem programu jest Dell Technologies.