WW

WW

Dają szac!

00:52:58
Zaczynają od propsów dla Adiego Nowaka, który właśnie wydał nowy albumu, "Ognisko niedomowe", ale są i inne wydawnictwa oraz ruchy na rynku (nie tylko rapowym!), które w sobie właściwy sposób komentują Janusz & Wyguś.