WW

WW

Hype-ują to!

01:01:57
Czy hypeman może więcej? Trzech legendarnych wspomagaczy koncertowych - Krzy Krzysztof od Quebo, Wyguś od Maty i Janusz Walczuk (ex-Żabson) otwiera pierwsze posiedzenie Związku Hypemenów Polskich. Delikatny spór o to, kto z nich wystąpił dotychczas przed największą publicznością, nie wymagał użycia siły, a atmosfera podczas zebrania była tak dobra, że wkrótce należy spodziewać się powtórki.