Od Punk Rocka Do Bartóka

Od Punk Rocka Do Bartóka

Tak brzmi romska muzyka

01:07:37
Usłyszymy trochę czardasza, trochę etno, a nawet flamenco. Muzyka romska jest przecież bardzo różnorodna. Na trackliście Maestro Makłowicza wybitny akordeonista Roberto de Brašov, a także bałkańska królowa - Esma Redžepova. Niektóre z tych utworów zwykliśmy nazywać „cygańską klasyką”, inne poznamy po raz pierwszy. Partnerem audycji jest Cisowianka Perlage.