Tkanka Miejska

Tkanka Miejska

Tkanka Ballroomowa. Bożna & Laura

00:49:33
Czym Ballroom różni się od voguingu i czy możemy go uważać za kulturę, czy raczej subkulturę? Jak walczyć z opresją za pomocą... tańca i performance'u? Bożna Wydrowska i Laura Klaus, które na ballach występują, opowiadają o zawiłościach voguingu i kultury Ballroomu.