Tkanka Miejska

Tkanka Miejska

ZOEpolis. W zgodzie z miejską naturą. Agata Szydłowska

00:52:26
Kiedy mówimy o rezydentach miast, to rzadko kiedy myślimy o małych zwierzętach, grzybach, roślinach, bakteriach. Koegzystujemy z nimi od zarania dziejów, włącznie z czasem urbanizacji. Dlaczego teraz pozbywamy się roślin ruderalnych, niszczymy miejskie grzybnie i nie pomagamy zwierzętom? Powinniśmy troszczyć się o muszki owocówki – mówi Agata Szydłowska, historyczka sztuki, współautorka książki "ZOEpolis. Budując wspólnotę ludzko-nie-ludzką" - im się to po prostu należy.