Walkie-Talkie

Walkie-Talkie

Nietykalna. Maria Dębska

00:42:48
Marię Dębską możecie oglądać w filmie "Bo we mnie jest seks", musicalu o Kalinie Jędrusik. To kolejna obok Agnieszki Osieckiej postać, na której temat swoją opinię ma niemal każdy Polak. Jak zatem zbudować rolę między przeciwnymi narracjami dotyczącymi Jędrusik? O tym, że lubi rzecz, których nie umie, pracy z aktorskim coachem (i podejściu branży do nowych zawodów na planach filmowych) oraz radości również z tych niepochlebnych recenzji, w rozmowie z Michałem Walkiewiczem.