Joanna Wojsiat

Joanna Wojsiat

​​Doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia, konsultantka naukowa, autorka publikacji naukowych i popularno-naukowych, monografii, artykułów o tematyce medycznej i dietetycznej oraz materiałów edukacyjnych. Gospodyni audycji i podcastu Podgórska Ogólnie.
Obserwuj mnie:
TreściAudycje

Treści