Lech Podhalicz

Lech Podhalicz

Najbardziej jara go to, co odkrywcze i eksperymentalne, czy to w muzyce, czy w kinie, czy w gamingu. Redaktor newonce.net i prowadzący autorską audycję KOLEKCJE w newonce.radio.
Obserwuj mnie:
TreściAudycje

Treści

Audycje Autora

Kolekcje
Strzałką chodzisz, spacją skaczesz
 UCHO